Vänsterpartiet Vänsterpartiet
Start Förtroendevalda Debatt Bli medlem Kalender Kontakt Arkiv
Vindkraft
NYTT PARTIPROGRAM
Publicerad 2024 05 05
Inför årets partikongress har ett förslag till nytt partiprogram tagits fram. Förslaget har skapat en del frågor och man har från Vänsterpartiet Majorna och Vänsterpartiet Linköping yrkat på förslagets återremittering (se till exempel GP 2024-02-12). Vid vår partiförenings medlemsmöte, 2024-02-20, togs förslaget till nytt partiprogram upp till diskussion för andra gången. Meningarna gick isär något men det blev uppenbart att förslaget förstås kan innebära en förändring av partiets grund och inriktning och att det därför, om inte annat, bör få en djupare granskning och bearbetning ute i partiföreningarna. Majoriteten beslöt därför ställa sig bakom yrkandet om förslagets återremittering.
För Vänsterpartiet Öckerö : Ulf Christianson.
Tillbaka